TR EN FR
1374474029_22071309202943.jpg
1376578342_15081305522246.jpg
1376578341_1508130552210.jpg

 

Bayraktar Hukuk Bürosu, otuz yılı aşkın bir süredir Türk Hukuk Uygulaması içinde yer almaktadır.1979 tarihinde Dr. Köksal Bayraktar tarafından kurulmuş olan Büro, ilk yıllarda sadece ceza hukuku ile ilgili davaları yürütürken zamanla aynı alanda daha geniş bir yelpaze içinde faaliyet göstermiştir. Basın Hukuku, Banka Hukuku, Gümrük Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku bu geniş alanda öne çıkan konuları teşkil etmiştir.
Bayraktar Hukuk Bürosu, yirmi iki yıldan bu yana Türkiye’nin önde gelen bir medya gurubunun basın hukuku davalarını yürütmektedir. Basın, televizyon ve bu iletişim alanlarının ortaya koyduğu sorunları yargı mercileri önünde çözümlemeğe çalışmaktadır.
Banka ve Sermaye Piyasası davalarının önemli bir bölümü Büronun çalışma alanına girmiştir. Bankacılık suçları, Sermaye Piyasası suçlarında, büro son on beş yılda savunma görevinde yer almaktadır.
Son yıllarda giderek ön plana çıkan Çevre sorunları, Kültür ve Tabiat Varlıklarına ilişkin Kanuna aykırılıklar, İmar Suçları; Büro’nun diğer faaliyet konularını oluşturmaktadır.
Bayraktar Hukuk Bürosu, bünyesinde yer alan öğretim üyeleri, uzmanlar ve değerli avukatlarla hukuki sorunlar üzerine çalışmakta olup, ayrıca hukuk dünyamıza bilimsel mütalaalarla da hizmet vermektedir.

Bayraktar Hukuk Bürosu, otuz yılı aşkın bir süredir Türk Hukuk Uygulaması içinde yer almaktadır. 1979 tarihinde Dr. Köksal Bayraktar tarafından kurulmuş olan Büro, ilk yıllarda sadece ceza hukuku ile ilgili davaları yürütürken zamanla aynı alanda daha geniş bir yelpaze içinde faaliyet göstermiştir. Basın Hukuku, Banka Hukuku, Gümrük Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku bu geniş alanda öne çıkan konuları teşkil etmiştir.

Bayraktar Hukuk Bürosu, yirmi iki yıldan bu yana Türkiye’nin önde gelen bir medya gurubunun basın hukuku davalarını yürütmektedir. Basın, televizyon ve bu iletişim alanlarının ortaya koyduğu sorunları yargı mercileri önünde çözümlemeye çalışmaktadır.

Banka ve Sermaye Piyasası davalarının önemli bir bölümü Büronun çalışma alanına girmiştir. Bankacılık suçları, Sermaye Piyasası suçlarında Büro, son on beş yılda savunma görevinde yer almaktadır.
Son yıllarda giderek ön plana çıkan Çevre sorunları, Kültür ve Tabiat Varlıklarına ilişkin Kanuna aykırılıklar, İmar suçları; Büro’nun diğer faaliyet konularını oluşturmaktadır.

Bayraktar Hukuk Bürosu; bünyesinde yer alan öğretim üyeleri, uzmanlar ve değerli avukatlarla hukuki sorunlar üzerine çalışmakta olup, ayrıca hukuk dünyamıza bilimsel mütalaalarla da hizmet vermektedir.